دستگاه uv سی دی

چاپ و رایت CD – چاپ و رایت DVD

دستگاه uv سی دی : بعد از اینکه دستگاه پرینتر سی دی و دی وی دی طراحی شد مشکل بزرگی وجود داشت.

این مشکل این بود که وقتی روی سی دی و دی وی دی چاپ می خورد این جوهر

در مقابل رطوبت دست و آب مقاوم نبود و اگر دست شما عرق می کرد و یا دست

خیس به سی دی و دی وی دی می زدید جوهر آن پخش می شد.

دوستان پیشکسوت به این فکر افتادند که ماده ای به نام UV که جزو مواد شیمیایی می باشد

رویوی سی دی یا دی وی دی بزنند تا ضد آب شود .

اما این کار باید با دست انجام می شد که خیلی زمان بر بود . بر فرض شما ۳۰۰۰ عدد

سی دی یا دی وی دی را می خواستید یو وی کنید زمان انجام این کار با دست تقریبا دو روز طول میکشید .

چاپ و تکثیر CDچاپ و تکثیر DVD

آن ها دستگاهی ساختند که سی دی ها و دی وی دی ها را روی یک نقاله حرکت می کردند

و بعد ها بین دو عدد غلطک قرار می گرفتند ( درطول مسیر حرکت) که غلطک بالایی که

حاوی یو وی بود روی سی دی یا دی وی دی مالیده میشد و از طرف دیگر دستگاه در حالیکه

از زیر لامپ خشک کن یو وی رد می شدند خارج می شدند . 

بعد ها مدل های زیادی از این دستگاه ساخته شد.

دستگاه uv سی دی

دستگاه uv سی دی

دستگاه uv سی دی

bigtheme